Werkwijze en voorwaarden gebruik ANBI-Internetportaal

Werkwijze
Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s de volgende gegevens op internet publiceren (kerkgenootschappen hadden uitstel tot 1 januari 2016):

 • de naam van de instelling
 • het RSIN of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling
 • het beleidsplan
 • de bestuurssamenstelling
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • het verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • de financiële verantwoording

Om te zorgen dat de ANBI voldoet aan de nieuwe publicatie-eisen sturen wij je na aanmelding een overzicht van de gegevens die wij graag ontvangen voor plaatsing op je persoonlijke internetpagina via www.anbiportaal.nl. Dit overzicht hebben wij voorzien van een uitgebreide toelichting. De gegevens ontvangen wij dan graag zo spoedig mogelijk en dienen aangeleverd te worden in Word, Excel of PDF-formaat.

We zullen je elk jaar telkens rond maart vragen de actuele gegevens en de financiële verantwoording aan te leveren waarbij tevens eventuele aanpassingen van de overige gegevens doorgegeven kunnen worden. Deze gegevens publiceren wij uiterlijk op 1 juli op je persoonlijke internetpagina. Voor de gebroken boekjaren (b.v. 1 juli t/m 30 juni) geldt hetzelfde alleen moeten deze stichtingen uiterlijk 1 januari van elk jaar haar gegevens actueel gepubliceerd hebben staan. Hiervoor wordt elk jaar in oktober een e-mail verstuurd met de vraag om de actuele gegevens en de financiële verantwoording aan te leveren.

Naast ons ANBI-Internetportaal zijn wij je graag behulpzaam bij de invulling van de publicatie-eisen in jouw specifieke geval en bij overige vragen over de ANBI-status. Onze accountants zijn volledig op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan de financiële verantwoording en de voorgestelde wetgeving voor de KvK-publicatie. Voor verdere ondersteuning kun je contact opnemen met je adviseur bij Moore MKW of per e-mail: anbiportaal@moore-mkw.nl

Voorwaarden 

 • Moore MKW stuurt de ANBI jaarlijks per e-mail een lijst met de informatie en gegevens die door de ANBI aangeleverd dienen te worden.
 • De ANBI levert de informatie en gegevens aan per e-mail als Word-document, Excel-document of in PDF-formaat.
 • Na ontvangst van de documenten plaatst Moore MKW deze op een eigen pagina van de ANBI, onder de algemene naam www.anbiportaal.nl.
 • Moore MKW zorgt voor de aanmelding van de ANBI-pagina bij de Belastingdienst.
 • Het tarief voor het gebruik van het ANBI-Internetportaal geldt per jaar en kan jaarlijks aangepast worden.
 • Door Moore MKW wordt niet beoordeeld of de aangeleverde informatie en gegevens voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor publicatie en behoud van de ANBI-status. Moore MKW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde informatie en gegevens.
 • Met Moore MKW kunnen afzonderlijke afspraken gemaakt worden voor advisering en beoordeling op het gebied van de publicatieverplichting en ANBI-status, overleg met de Belastingdienst over de ANBI-status en overige fiscale aangelegenheden.
 • Met Moore MKW kunnen afzonderlijke afspraken gemaakt worden voor het verzorgen van de financiële verantwoording, waaronder de jaarrekening en staat van baten en lasten.
Op alle diensten van Moore MKW BV, gevestigd te Zwolle, zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Moore MKW BV van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. De Algemene Voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid. De Algemene Voorwaarden kunnen via https://moore-mkw.nl/algemene-voorwaarden worden gedownload.