ANBI-Internetportaal

Bekijk hier een voorbeeld ANBI pagina

Met ingang van 1 januari 2014 gelden aanvullende wettelijke eisen voor de verkrijging en het behoud van de ANBI-status. Voor kerkgenootschappen is uitstel verleend tot 1 januari 2016. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat de instelling jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar moet maken. Om ANBI’s bij de jaarlijkse publicatieplicht te ondersteunen heeft Moore MKW het ANBI-Internetportaal ontwikkeld. Via dit portaal kan de instelling jaarlijks de vereiste gegevens openbaar maken. Wij zorgen voor een efficiënte en volledige publicatie.

ANBI-Internetportaal voor € 100,- per jaar
Heeft je instelling geen website of is het niet gewenst de betreffende gegevens op de eigen website te publiceren, dan biedt het ANBI-Internetportaal uitkomst. De kosten van gebruik van het portaal zijn € 100,- incl. btw per jaar. Elk jaar sturen wij je een lijst met gegevens die, overeenkomstig de dan geldende wetgeving, gepubliceerd moeten worden. Na aanlevering van deze gegevens zorgen wij voor publicatie en aanmelding bij de Belastingdienst.